Asociaţia de Dezvoltare EQ – partener în cadrul proiectelor cofinanţate din Fondul Social European prin POCU:

  • „START SUSTENABIL PENTRU AFACERI INOVATIVE”
  •  Un viitor sustenabil prin incluziune sociala in comuna Jiana!

Comuna Jiana –Județul Mehedinți, în parteneriat cu  Școala Gimnazială Jiana, Camera de Comerț Industrie si Agricultură și Asociația de Dezvoltare “EQ” implementeaza activitatile proiectului POCU/138/4/1 – „UN VIITOR SUSTENABIL PRIN INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN COMUNA JIANA”, care se desfășoara pe o perioadă de 36 de luni in perioada 08.05.2018 – 08.05.2021.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4. „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul Specific 4.1. „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”, Reducerea numarului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de masuri integrate”.

Proiectul își propune să reducă numărul persoanelor expuse riscului de săracie și excluziune socială cu 707 persoane, din care 349 persoane aparținand minorității rome, din comunitatea marginalizată roma Danceu – Jiana Veche.  Prin intervenții integrate și complementare se dorește ca aceste persoane să iasă din categoria persoanelor în risc de sărăcie și excluziune socială și comuna Jiana să depășească situația de a avea 2 comunități marginalizate în Atlasul zonelor rurale marginalizate.

1 AFIS JIANA A4